Octavian Țîcu

“PUNe umărul la Unire! ”

Octavian Țîcu

Doresti să faci parte din echipă?

- Vino şi tu alături de noi!

Artur Leșcu - PREȘEDINTE PUN, sectorul BOTANICA

Artur Leșcu - PREȘEDINTE PUN, sectorul BOTANICA
Sursa foto: pun.md

Nume, prenume: Artur Leșcu

Poșta electronică: arturlescu@gmail.com

Data nașterii: 09.06.1987

Educație și formare

2019 - Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă”, mun. Chișinău

2008-2010 - Universitatea de Stat din Moldova, Diplomă de master, specialitatea: Istorie

2005-2008 - Universitatea de Stat din Moldova, Diplomă de licență, specialitatea: Istorie

Experiență profesională

2020-prezent - Șeful centrului de cercetări științifice în domeniul educației fizice și sportului (Universitatea de stat de educaţie fizică şi sport, Chişinău)

2017-prezent - Trainer de limba engleză și rusă (Online Teacher – Online Foreign Languages Courses, Constanța Romania)

2010-prezent - Lector universitar, (Universitatea de stat de educaţie fizică şi sport, Chişinău). 

Competențe profesionale 

Limba maternă: limba română

Limbi străine cunoscute: Limba engleză - avansat; limba rusă- avansat

Competențe de comunicare: Bune competeneţe de comunicare, avînd în vedere specificul serviciului de lector universitar, unde comunicarea este un important mijloc de predare/învăţare.

Competențe organizatorice/manageriale: Experienţă bună a managementului mai multor proecte desfăşurate în cadrul universităţii

Competenţe dobândite la locul de muncă: Organizarea şi desfăşurarea diferitor seminare cu profil pedagogic.

Competențe IT: utilizator avansat

Alte competențe: Șofat sportiv (Campionatul național de Autoslalom). Competențe artistice , având în vedere absolvirea cursurilor de teatru în cadrul Teatrului E.Ionescu

Permis de conducere (categoria): A, B, C, D1.

Copyright © 2019 Partidul Unității Naționale