Octavian Țîcu

“PUNe umărul la Unire! ”

Octavian Țîcu

Doresti să faci parte din echipă?

- Vino şi tu alături de noi!

Dorin Dușciac - VICEPREȘEDINTE

Dorin Dușciac - VICEPREȘEDINTE
Sursa foto: pun.md

 

Nume, Prenume: Dorin Dușciac

Data nașterii: 10 Septembrie 1981

Locul naşterii: Chişinău, Republica Moldova

Cetăţenie: Republica Moldova, Republica Franceză, România

Domenii de specializare: Fizică nucleară (metrologia dozimetriei, radioprotecţie, impactul radiaţiei asupra mediului înconjurător);

Relaţii internaţionale (construcţie europeană)

Titlul şi gradul ştiinţific: Doctor în Fizică (Docteur de l’Ecole Polytechnique), Inginer Cercetător

Contact: Dorin.Dusciac@cea.fr dorindusciac@yahoo.com

Profesie(Octombrie 2009 – Iulie 2014, Februarie 2015 - prezent):

Inginer Cercetător: Laboratorul Naţional Henri Becquerel (LNHB), Laboratorul de Metrologie a Dozei, Comisariatul pentru Energia Atomică şi Energiile Alternative, Saclay, Franţa

  • Coordonator de proiect (corespondent echipă CEA/LNHB): EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), Joint Research Project (Environment ENV 57) „Metrology for radiological early warning networks in Europe”. Proiect european multinaţional, finanţat de Uniunea Europeană
  • Coordonator de proiect (corespondent echipă CEA/LNHB): „Development of the traceability of the calibrations in radiotherapy, radiation protection and medical imaging in Romania (2014 – 2017)”. Proiect de cooperare bilaterală CEA (Franţa) – IFA (România)
  • Şef de proiect: „Referinţă naţională de radiaţii fotonice de energie înaltă pentru domeniul radioprotecţiei (2009 – 2014)”. Proiect comun LNHB – LNE (Franţa)

STUDII

Iunie 1999 - Diplomă de Bacalaureat, Liceul “Mircea Eliade”, Chişinău, Republica Moldova

1997 – 1998 - An de schimb academic, Liceul “Poudre High School”, Fort Collins, Colorado, SUA

1999 – 2004 - Diplomă de Inginer, Departamentul de Ştiinţă şi Inginerie a Materialelor, opţiunea: Materiale şi Dispozitive Semiconductoare, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa

2003 – 2004 - Diplomă de Masterat (Anul 2, Cercetare): Materie Condensată, Suprafeţe şi Interfeţe, Facultatea de Ştiinţă şi Tehnologie, Departamentul de Fizică, Universitatea Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon (Departamentul de Ştiinţă şi Inginerie a Materialelor) şi Şcoala Doctorală „Materiale” din Lyon, Franţa 

2004 – 2005 - Diplomă de Masterat (Anul 2, Cercetare): Dispozitive de Electronică Integrată, Departamentul de Ştiinţă şi Inginerie a Materialelor, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa

2005 – 2008Diplomă de Doctorat în Fizică: Ecole Polytechnique (Şcoala Politehnică) din Palaiseau, Paris, Franţa. Şcoala Doctorală a Ecole Polytechnique, Laboratorul de Fizică a Materiei Condensate. Tema tezei de Doctorat: „Straturi organice ultra-subţiri ataşate pe Siliciu (111), pentru aplicaţii în microelectronică”. Data susţinerii tezei: 28 octombrie 2008. Menţiune: Foarte Onorabil („Très Honorable”, în 2008 – cea mai înaltă menţiune în sistemul francez de doctorat). 

Apr – Iun 2008 - Cursuri de economie pentru doctoranzi (nivel MBA al Ecole Nationale des Ponts et Chaussées), Institutul Doctoral ParisTech, Paris, Franţa

2006 – 2007 - Diplomă de Masterat (Anul 1, Profesional): Studii Europene şi Internaţionale – Construcţie Europeană, Universitatea Vincennes – Saint-Denis Paris 8, Institutul de Studii Europene din Paris, Franţa

2009 – 2010 - Diplomă de Masterat (Anul 2, Cercetare): Studii internaţionale – Studii europene, Institutul de Studii Europene, Facultatea de Litere, Literaturi şi Culturi Străine, Universitatea Sorbonne La Nouvelle – Paris 3, Paris, Franţa

Ian – Oct 2009 - Studii Post-Doctorale, Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energiile Alternative, Saclay, Franţa. Laboratorul Naţional Henri Becquerel, Laboratorul de Metrologie a Activităţii. Tema cercetării Post-Doctorale: „Spectrometrie Gamma şi punerea în funcţiune a Liniei de Metrologie la Sincrotronul SOLEIL”.

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

Inginer Cercetător: Laboratorul Naţional Henri Becquerel (LNHB), Laboratorul de Metrologie a Dozei, Comisariatul pentru Energia Atomică şi Energiile Alternative, Saclay, Franţa 

Aprilie – Iunie 2018: Consultant în domeniul energetic şi economic, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Chişinău, Republica Moldova

Iulie 2017 – prezent: Evaluator internaţional în învăţământul superior din Republica Moldova, Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Invăţământul Profesional (ANACIP), Chişinău, Republica Moldova

Mai 2017 – Aprilie 2018 : Membru al Grupului de Excelenţă al Diasporei (domeniul : Economie /Cercetare), Chişinău, Republica Moldova

Iulie 2014 – Februarie 2015: Viceministru al Mediului, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova

  • Vice-preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului  Ecologic Naţional;
  • Membru al Consiliului de Administraţie al Fondului pentru Eficienţă Energetică;
  • Coordonator al Agenţiei Nationale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, al Agenţiei „Apele Moldovei”, al Programului de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare (BERD / BEI / NIF), ş.a.

Decembrie 2014: Lector universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chişinău, Republica Moldova

2006 – 2008 : Profesor de Optică (Lucrări de laborator), Ecole Centrale Paris, Châtenay – Malabry, Franţa

August 2004 - August 2005 : Profesor de Fizică şi de Matematică, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa

Mai – Septembrie 2004 : Stagiu ştiinţific, Laboratorul de Fizică a Materialelor, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa. Proiect de cercetare în domeniul materialelor dielectrice high–k şi a tranzistorilor de tip MOS

Octombrie 2003 – Martie 2004 : Proiect de cercetare ştiinţifică, Laboratorul de Fizică a Materialelor, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa

LIMBI VORBITE

 

Română: maternă

 

Engleză: TOEFL: 273/300, SAT 1 (Verbal): 610, SAT 2 Writing: 660, TOEIC: 955/1000, an de schimb academic în SUA;

Franceză: DALF (1999) + 20 de ani de studii şi viaţă în Franţa

Rusă: nivel avansat

Spaniolă: nivel intermediar (3,5 ani de studiere)

Germană: noţiuni de bază (3 ani de studiere)

 

PUBLICAȚII ŞTIINȚIFICE

 

M. Radu, D. Dusciac (2019), “European diplomatic action in the context of novel challenges related to global climate migrations”, EURINT, volume 6, pp. 355 – 372 Available at: http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT_2019_RAD.pdf

 

D. Dusciac et al., « Exercice d’inter-comparaison en kerma dans l’air dans le cadre du projet européen ABSORB », Congrès National de la Société Française de Radioprotection (SFRP), La Rochelle, France, 18 – 20 iunie 2019

 

D. Dusciac, A. Robu, “Economic Diplomacy in the Energy Sector in EU’s Eastern Vicinity”, 2018, Politicke Vedy / Political Sciences Vol. 22, No. 2, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 42-60. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.42-60

 

D. Dusciac, Ghid de bune practici „Instituirea și gestionarea unui parteneriat public-privat în domeniul furnizării energiei din biomasă”, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova (UE, PNUD Moldova) http://biomasa.md/wp-content/uploads/2018/11/Ghid_PPP.pdf (Noiembrie 2018)

 

D. Dusciac, C. Baloge, R. Ursu, “No Lands’ People: Identities and Attitudes of Migrants Originating from Post-Soviet ‘Frozen Conflict’ Areas”, EURINT 2018 Proceedings: „Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future”, Volume 5, pp. 228 – 245

(http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT2018_DUS.pdf );

 

H. Guégan, B. Ridard, V. Blideanu, J.-M. Bordy, D. Dusciac, A. Ostrowsky, « Raccordement de la mesure de l’intensité d’un flux de rayonnement γ de 6 MeV produit par faisceau de protons rapides », IBAF-2018 Conference Proceedings (September 2018);

 

M. Radu, D. Dusciac, « L’action extérieure de l’Union Européenne : une nouvelle forme de diplomatie plurielle multi-acteurs », in „R. Gura, G. Rouet, „Diplomatie plurielle: acteurs et enjeux”, édition L’Harmattan, Paris (2018)

 

D. Dusciac, “Hydropower Infrastructure in the Upper Course of the Dniester River: Historical Evolutions and Perspectives for the Ukraine – Republic of Moldova Relations”, ICOHTEC-2018 Conference Proceedings (July 2018);

 

D. Dusciac, J.-M. Bordy, V. Blideanu, “Training Comparison of the 14RPT04 ABSORB: ‘Absorbed Dose in Water and Air’”, Rapport CEA-R-6501 (May 2018);

 

F. Delaunay, D. Dusciac, M. Donois, A. Ostrowsky, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 17-08, „Détermination des débits de kerma dans l’air dans les faisceaux Co-60 M02 et Cs-137 M12 de l’irradiateur multi-source”, 2017

 

F. Delaunay, D. Dusciac, M. Donois, A. Ostrowsky, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 17-11, „Détermination des débits de kerma dans l’air dans les faisceaux Co-60 M03, M04 et Cs-137 M11, M10 de l’irradiateur multi-source”, 2017

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 17-16, „Tests électriques des chambres d’ionisation primaires dans le cadre du projet V15LNHB009 (contrat avec la société CERAP, Cherbourg, France)”, 2017

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 17-35, „Etalonnage des chaînes moniteurs de l’installation de ATRON en termes de kerma dans l’air dans les faisceaux de Cs-137 du LNHB (Projet V15LNHB009, Fiche action CERAP)”, 2017

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 17-38, „Training comparison of the 14RPT04 ABSORB: ‚Absorbed dose in water and air’ ”, 2017

 

S. Bercea, D. Dusciac, C. Cenusa, M. Donois, I. Cenusa, A. Ostrowsky, A. Celarel, V. Blideanu, E. Iliescu, J.-M. Bordy, “Development of a cavity-ionization chamber at IFIN-HH”, 2017, in Proceedings of Workshop “Absorbed Dose in Water and Air”, a Common Research Program of EMPIR, Rapport CEA-R-6467 (May 2017);

 

S. Bercea, D. Dusciac, C. Cenusa, M. Donois, I. Cenusa, A. Ostrowsky, A. Celarel, V. Blideanu, E. Iliescu, J.-M. Bordy, “Electrical and radiological tests for the characterization of the cavity-ionization chamber of IFIN-HH”, 2017, in Proceedings of Workshop “Absorbed Dose in Water and Air”, a Common Research Program of EMPIR, Rapport CEA-R-6467 (May 2017);

 

D. Guzun, D. Dusciac, „Le profil migratoire de la République de Moldavie dans le contexte de mobilité géographique et ses conséquences politiques, économiques et sociales”, dans « Identités, Démocratie, Frontières » - sous la direction de Gilles Rouet et Maria Stoicheva, éd. L’Harmattan (Paris, 2017) (ISBN : 978-2-343-12199-4)

 

D. Dusciac, J.-M. Bordy, J. Daures, V. Blideanu, „Référence nationale pour la dosimétrie des rayonnements photoniques de haute énergie (6 à 7 MeV) pour l’étalonnage des dosimètres et débitmètres de radioprotection”, Revue Française de Métrologie, n° 42, Vol. 2016 – 2, pp 17 – 26 (2016) (DOI : 10.1051/rfm/2016007)

 

D. Dusciac, N. Popescu, V. Parlicov, “EU – Russia and the energy dimension of the Eastern Partnership”, CES Working Papers, Volume VIII, Issue 2, 2016, pp. 251 – 268

 

D. Guzun, D. Dusciac, A. Mindicanu, S. Ayad, F. Boisard, “Role of Elites in the Fight against Vulnerable Situations. Case study: the Moldovan Community in France”, Proceedings of the 40th American-Romanian Academy Congress, Montréal, Canada (July 2016)

 

D. Guzun, D. Dusciac, A. Mindicanu, S. Ayad, F. Boisard, “Negative effects of massive emigration originating from the Republic of Moldova”, Proceedings of the 40th American-Romanian Academy Congress, pp. 151 – 157, Montréal, Canada (July 2016)

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 16-26, „Détermination du volume de collection de la chambre d’ionisation primaire fabriquée au LNHB dans le cadre du projet CATRAS (collaboration LNHB – IFIN-HH, Roumanie)”, 2016

 

D. Dusciac, „The Integrated Waste Management System – an urgent need for the Republic of Moldova”, Akademos, nr. 1(40), pp. 55-60, (Mars 2016)

 

D. Dusciac, S. Bercea, et al, „Providing the necessary conditions for the calibration of a doseratemeter in photon fields of low and medium energy. Contribution to the endowment of the IFIN-HH ultra-low background calibration laboratory from Slanic-Prahova (Romania) (EMRP Project, MetroERM, ENV-57)”, 2016, in press

 

D. Dusciac, J.-M. Bordy, J. Daures, V. Blideanu, „High energy photon reference for radiation protection: technical design of the LINAC beam and ionization chambers; and calculation of monoenergetic conversion coefficients”, EPJ Web of Conferences, n°124, L.A.R.D. 2015, 00004 (2016) (DOI: 10.1051/epjconf/201612400004)

 

D. Dusciac, J. Gouriou, J.-M. Bordy, J. Daures, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 15-42, « Calculs des coefficients de conversion du kerma dans l’air vers les équivalents de dose ambiant H*(10) et individuel Hp(10) pour les photons de haute énergie – ajustements au Kerma de collision », 2015

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 15-32, „Détermination du débit de kerma dans l’air du faisceau Cs-137 1C à l’aide des chambres d’ionisation de référence Sp01 et CSp01”, 2015

 

D. Dusciac, „Dimensiunea energetică a relaţiei Republica Moldova - România: realităţi şi perspective de colaborare”, Fundaţia CAESAR (România), Colecţia „România în 3D, România: Democraţie, Dezvoltare, Demnitate”, GRAFOART, Bucureşti, pp. 133 – 138, 2015

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 15-26, „Suivi du faisceau Cs1C en 2015”, 2015

 

D. Dusciac, J.-M. Bordy, J. Daures, V. Blideanu, „High energy photon reference for radiation protection: technical design of the LINAC beam and ionization chambers; and calculation of monoenergetic conversion coefficients”, EPJ Web of Conferences, n° 124, L.A.R.D. 2015, 00004 (2016) (DOI: 10.1051/epjconf/201612400004)

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 14-36, „Référence nationale pour la dosimétrie des rayonnements photoniques de haute énergie (6 à 7 MeV) pour l’étalonnage des dosimètres et débitmètres. Rapport des prestations réalisées avec des radiamètres au LNHB dans le cadre de la fiche action avec EDF n° 15-178”, 2014

 

D. Dusciac, „Republic of Moldova: Eastern Partnerhip’s New Hope”, Politické Vedy, an. 17, no. 2 (2014) 53-74, 2014

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 14-35, „Etude bibliographique préparatoire pour le Projet ENV57 – MetroERM”, 2014

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 14-33, „Suivi du faisceau Cs1C en 2014”, 2014

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 14-26, „Référence nationale pour la dosimétrie des rayonnements photoniques de haute énergie (6 à 7 MeV) pour l’étalonnage des dosimètres et débitmètres”, 2014

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 14-11, „Détermination du coefficient d’étalonnage de la Chambre d’Ionisation de transfert SP005 au faisceau de photons de haute énergie pour la radioprotection de Delphes”, 2014

 

D. Dusciac, J. Daures, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 13-38 „Coefficients de conversion kerma air – équivalent de dose pour les faisceaux de radioprotection calculés à partir des valeurs tabulées pour les photons monocinétiques”, 2013

 

D. Dusciac, J. Daures, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 13-52 „Coefficients de conversion fluence – kerma air et fluence ou kerma air – équivalent de dose pour les faisceaux de radioprotection calculés à partir des calculs de Monte Carlo”, 2013

 

D. Dusciac, M. Boudiba, J.-M. Bordy, J. Daures, „Etude pour l’établissement d’une référence de faisceaux photoniques de haute énergie pour la radioprotection”, Congrès de la Société Française de Radioprotection (SFRP), Bordeaux, Juin 2013

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 13-09 „Suivi du Multisource Co M02, M03, M04; et Cs M10, M11, M12”, 2013

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 13-30 „Suivi du faisceau Cs1C en 2013”, 2013

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 13-39 „Détermination du coefficient d’étalonnage de la Chambre d’Ionisation de transfert SP005 au Cobalt-60”, 2013

 

D. Dusciac, C. Henry de Villeneuve, P. Allongue, F. Ozanam, J.-N. Chazalviel, “Thermal decomposition of alkoxy monolayers grafted on silicon: A mechanistic model”, Surface Science, 609 (2013) 230–235 (http://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2012.12.008)

 

D. Dusciac, V. Brizé, J.-N. Chazalviel, Y.-F. Lai, H. Roussel, S. Blonkowski, R. Schafranek, A. Klein, C. Henry de Villeneuve, P. Allongue, F. Ozanam, C. Dubourdieu, “Organic Grafting on Si for Interfacial SiO2 Growth Inhibition During Chemical Vapor Deposition of HfO2“, Chem. Mater. 2012, 24, 3135−3142 (http://dx.doi.org/10.1021/cm301247v)

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 12-36 „Suivi du faisceau Co1C”, 2012

 

D. Dusciac, J. Daures, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 12-26 „Caractérisation des champs de rayonnement en fluence dans l’air pour l’établissement de références nationales pour les photons de haute énergie dans le domaine de la radioprotection”, 2012

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 12-19 „Suivi du faisceau Cs1C”, 2012

 

D. Dusciac, J. Daures, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 11-35 „Coefficients de conversion du kerma dans l’air à l’équivalent de dose ambiant H*(10) et individuel Hp(10) pour les faisceaux de photons de haute énergie utilisés en radiothérapie”, 2011

 

D. Dusciac, J.-M. Bordy, J. Daures, „Calcul des coefficients de conversion du kerma dans l’air à l’équivalent de dose ambiant H*(10) et individuel Hp(10) pour les photons de 10 keV à 22,4 MeV”, Congrès de la Société Française de Radioprotection (SFRP), Tours, Juin 2011

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 11-18 „Suivi du faisceau Cs1C”, 2011

 

D. Dusciac, J. Gouriou, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 11-17 „Détermination du débit de kerma dans l’air du faisceau Co-60 1C à l’aide des nouvelles chambres d’ionisation de référence Sp01 à 03 et CSp01 à 03”, 2011

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 11-08 „Suivi du Multisource Co M02, M03 et M04”, 2011

 

D. Dusciac, J. Daures, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 10-56 „Calcul des coefficients de conversion du kerma dans l’air à l’équivalent de dose ambiant H*(10) et individuel Hp(10) pour les photons de 10 keV à 22,4 MeV”, 2011

 

D. Dusciac, M. Donois, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 10-70 „Suivi des faisceaux Multisources Cs en 2010”, 2010

 

D. Dusciac, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 10-55 „Suivi du faisceau Co1C en 2010”, 2010

 

M. Donois, D. Dusciac, J. Gouriou, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMD 10-05 „Détermination du débit de kerma dans l’air du faisceau Cs-137 1C à l’aide des nouvelles chambres d’ionisation de référence Sp01 à 03 et CSp01 à 03”, 2010

 

D. Dusciac, M.-C. Lépy, Y. Menesguen, Note Technique CEA/LIST/LNHB/LMA 10-65 „Description et équipements de la ligne de Métrologie sur SOLEIL”, 2010

 

D. Dusciac, Thèse de Doctorat: „Couches organiques ultra minces greffées sur le Si (111) pour la microélectronique”, Ecole Polytechnique, France, octobre 2008

 

D. Dusciac, V. Brizé, J.-N. Chazalviel, S. Blonkowski, N. Rochat, C. Henry de Villeneuve, P. Allongue, F. Ozanam, C. Dubourdieu, “Deposition of ultrathin HfO2 layers by liquid injection – MOCVD on organic monolayers grafted on silicon”, European Conference on Surface Science – ECOSS 25 Proceedings, Liverpool, UK, July 2008

 

D. Dusciac, V. Brizé, J.-N. Chazalviel, S. Blonkowski, N. Rochat, C. Henry de Villeneuve, P. Allongue, F. Ozanam, C. Dubourdieu, „Dépôt de HfO2 par MOCVD sur des couches organiques minces greffées sur silicium”, Workshop : „Oxydes fonctionnels pour intégration en micro- et nano- électronique”, Autrans, France, March 2008

 

D. Dusciac, J.-N. Chazalviel, F. Ozanam, P. Allongue, C. Henry de Villeneuve, “Thermal Stability of Alkoxy Monolayers Grafted on (111) Si”, Surface Science, Vol. 601, pp. 3961 – 3964 (2007)

 

D. Dusciac, J.-N. Chazalviel, F. Ozanam, P. Allongue, C. Henry de Villeneuve, A.-C. Gouget- Laemmel, “Short-chain organic molecules grafted on (111) Si via covalent Si-O-C bonding”, International Conference on Microelectronics and Computer Science – ICMCS – 5, Chisinau, Republic of Moldova, September 2007

 

D. Dusciac, J.-N. Chazalviel, F. Ozanam, P. Allongue, C. Henry de Villeneuve, „Stabilité thermique des monocouches alkoxy greffées sur Si(111)”, Congrès „Matériaux 2006”, Dijon, France, November 2006

 

L. Militaru, O. Weber, M. Muller, F. Ducroquet, D. Dusciac, C. Plossu, T. Ernst, B. Guillaumot, S. Deleonibus, T. Skotnicki, „Study of electrically active defects in high mobility HfO2 MOSFETs”, European Solid-State Device Research Conference – ESSDERC 34, Leuven, Belgique, September 2004

 

PUBLICAȚII DIVERSE

 

D. Dusciac, „Geo-political games vs. Sustainable development in the energy sector of the Republic of Moldova”, ICOHTEC Proceedings, Porto, Portugal, juillet 2016, in press

 

M. Dobrin, D. Dusciac, D. Guzun, S. Revineala, ”Ghid privind migraţia legală a moldovenilor în Franţa, ediţia a 2-a, revăzută şi completată”, Chişinău, Republica Moldova, 2015

 

D. Dusciac, „La dé-industrialisation de la République de Moldavie après la chute du communisme (1991)”, ICOHTEC Proceedings, Braşov, Roumanie, 2014

 

  1. Budevici, C. Colesnic, D. Duşciac, N. Grozavu, V. Vovc, ”Ghid privind migraţia legală a moldovenilor în Franţa”, Chişinău, 2013

 

  1. Duşciac, „Căile de contracarare a exodului de creieri pentru Republica Moldova”, Akademos, nr. 1(24), martie 2012, pag. 46-49

 

D. Duşciac, „Moldovan Diaspora: the Vector of Democratic Change”, 1st International Conference Democracy and Diaspora, Lampertheim, Germany, September 2011

 

2011 – prezent: editorialist, „Gazeta Basarabiei”, Italia – Franţa – Grecia – Portugalia (Ziarul migranţilor moldoveni)

 

2018 – mai 2019: publicist, ziarul “Timpul”, Chişinău, Republica Moldova

 

2018 – prezent: publicist, revista “Contrafort”, Chişinău, Republica Moldova

 

CONFERINȚE

 

Conferenţiar invitat: Congresul Naţional al Societăţii Franceze pentru Radioprotecţie (SFRP), La Rochelle, Franţa, 18 – 20 iunie 2019

 

Conferenţiar invitat: a 7-a Conferinţă “Ion Beam Applications Francophone”, Nouan le Fuzelier, Franţa (24 – 28 septembrie 2018)

 

Conferenţiar invitat: al 45-lea Simpozion internaţional al Comitetului Internaţional de Istorie a Tehnologiei ICOHTEC – 2018, Saint-Etienne, Franţa (17 – 21 iulie 2018)

 

Conferenţiar invitat (prezentare co-autor): Conferinţa Internaţională “EURINT 2018: Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future”, Iaşi, România (18 – 19 mai 2018)

Conferenţiar invitat (contribuţie acceptată) : Conferinţa Internaţională „Plural Diplomacies”, Banska Bystrica, Slovacia (25 – 26 octombrie 2017)

Conferenţiar invitat: al 40-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţă (ARA), Montréal, Canada (28 – 31 iulie 2016)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională “EURINT 2016: The Eastern Partnership under strain: time for a rethink?”, Iaşi, România (20 – 21 mai 2016)

 

Conferenţiar invitat: „Dimensiunea energetică a relaţiei Republica Moldova - România: realităţi şi perspective de colaborare”, Forumul Fundatiei CAESAR, Bucureşti, România (17 – 18 decembrie 2015)

 

Conferenţiar invitat: a 32-a Conferinţa Zilele Laboratoarelor Asociate de Radiofizică şi Dozimetrie (LARD), Bordeaux, Franţa (9 – 10 noiembrie 2015)

 

Invitat: Fundaţia CAESAR, Conferinţa « SMART Diaspora 2020+ : Experţi români în căutarea soluţiilor pentru a valoriza potenţialul strategic al diasporei româneşti », Bucureşti, România (15 septembrie 2015)

 

Conferenţiar invitat: al 3-lea Simpozion Comun CEA – IFA, Bucureşti, România (1 – 2 aprilie 2015)

 

Reprezentant oficial, Conferenţiar: Forumul Internaţional pentru Stabilitate Regională „Provocări şi Răspunsuri pentru Securitatea şi Neproliferarea Nucleară”, Departamentul de Stat al SUA, Tbilisi, Georgia (24 – 26 februarie 2015)

 

Reprezentant oficial, Conferenţiar: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă şi Procesul European de Mediu şi Sănătate, OMS – UNECE, Bonn, Germania (30 septembrie 2014)

 

Reprezentant oficial, Conferenţiar: a 58-a Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Viena, Austria (22 – 26 septembrie, 2014)

 

Reprezentant oficial, Conferenţiar: Conferinţa de încheiere a celui de-al 22-lea Forum Economic şi de Mediu al OSCE, Praga, Republica Cehă (10 – 12 septembrie 2014)

 

Conferenţiar invitat: al 41-lea Simpozion internaţional al Comitetului Internaţional de Istorie a Tehnologiei ICOHTEC – 2014, Braşov, România (29 iulie – 2 august 2014)

 

Reprezentant: Conferinţa Ministerială a Diasporei, Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM), Geneva, Elveţia (18 – 19 iunie 2013)

 

Conferenţiar invitat: Congresul Societăţii Franceze de Radioprotecţie (SFRP), Bordeaux, Franţa (11 – 13 iunie 2013)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională a Societăţii Române de Hadronterapie – ICRSH 2013, Predeal, România (21 – 24 februarie 2013)

 

Delegat: Congresul V al Diasporei moldoveneşti, Biroul Relatii Interetnice, Organizaţia Internaţională a Migraţiei, Chişinău, Republica Moldova (11 – 13 octombrie 2012)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică Românească şi Învăţământul Superior. Seminţe de Viitor – Seeds for the Future”, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti, România (25 – 28 Septembrie 2012)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa „TEDxChişinău: Next Level”, Chişinău, Republica Moldova (23 septembrie 2012)

 

Conferenţiar invitat: Seminar dedicat Politicilor aferente Diasporei, Guvernul Republicii Moldova, Organizaţia Internaţională a Migraţiei, Chişinău, Republica Moldova (19 iulie 2012)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Regională din Africa de Nord „Promovarea parteneriatelor între guvern şi societatea civilă în cadrul migraţiei şi dezvoltării”, Iniţiativa Comună pentru Migraţie şi Dezvoltare a Comisiei Europene şi a Naţiunilor Unite, Tunis, Tunisia (27 – 28 martie 2012)

 

Conferenţiar invitat: Seminarul Internaţional „La fuite des cerveaux: comment faire revenir les jeunes diplômés dans le pays d’origine ? Stratégies et expériences”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova (1 martie 2012)

 

Conferinţa finală a Proiectului “Consolidarea capacităţilor Republicii Moldova în materie de migraţie” din cadrul Parteneriatului pentru Mobilitate al Uniunii Europene, Agenţia Suedeză de Ocupare a Forţei de Muncă, Chişinău, Republica Moldova (23 februarie 2012)

 

Conferenţiar invitat: Seminarul Internaţional de Politici al GFMD „Mainstreaming Migration into Strategic Policy Development”, Forumul Global pentru Migraţie şi Dezvoltare (GFMD), Chişinău, Republica Moldova (12 – 13 octombrie 2011)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională „Democraţia şi Diaspora”, Centrul cultural lituanian european din Germania, Universitatea Vytautas Magnus (Kaunas, Lituania), Lampertheim, Germania (20 – 22 septembrie 2011)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională „Cultura Toleranţei, Valorile Comune, Dialogul Intercultural: 20 de ani de realizări”, Biroul Relatii Interetnice, Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM), Chişinău, Republica Moldova (23 – 26 august 2011)

 

Conferenţiar invitat: Lecţie publică pe tema „Energia nucleară: provocări pentru prezent şi viitor”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Organizaţia Internaţională a Migraţiei, Chişinău, Republica Moldova (8 iunie 2011)

 

Conferenţiar invitat: Congresul Societăţii Franceze de Radioprotecţie (SFRP), Tours, Franţa (iunie 2011)

 

Delegat: Congresul IV al Diasporei moldoveneşti, Biroul Relatii Interetnice, Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM), Chişinău, Republica Moldova (12 – 14 octombrie 2010)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică Românească şi Învăţământul Superior”, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti, România (21 – 24 septembrie 2010)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Europeană de Ştiinţe a Suprafeţelor – ECOSS 25, Liverpool, Marea Britanie (iulie 2008)

 

Conferenţiar invitat: Seminarul Ştiinţific „Oxizi funcţionali pentru integrare în micro- şi nano- electronică”, Autrans, Franţa, (martie 2008)

 

Conferenţiar invitat: Conferinţa Internaţională de Microelectronică şi Informatică – ICMCS 5, Chişinău, Republica Moldova (septembrie 2007)

 

Conferenţiar invitat: Congresul „Matériaux 2006”, Dijon, Franţa (noiembrie 2006)

 

ACTIVITATE ASOCIATIVĂ

2011 – prezent: Preşedinte al Grupului de Iniţiativă al Asociaţiei Doctorilor şi Doctoranzilor Basarabeni din Franţa

2015 – prezent: Membru fondator, Preşedinte al Asociaţiei pentru Integrarea Migranţilor (AIM), Paris, Franta

 

DIVERSE

 

Coordonator al Proiectului „Atelierele pentru Radioprotecţie” pentru Republica Moldova, Academia de Stiinţe a Moldovei, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Liceul „Prometeu”, Chişinău, Republica Moldova (2012 – prezent)

 

Membru al Societăţii Franceze de Radioprotecţie (SFRP) (din 2011)

 

Membru al Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova - diasporei moldoveneşti, coordonator al Grupului de Lucru „Justiţie şi Drepturile Omului” (din 2011)

 

Medalia „Meritul Civic” (Republica Moldova) (2010)

Copyright © 2021 Partidul Unității Naționale