Octavian Țîcu

“PUNe umărul la Unire! ”

Octavian Țîcu

Doresti să faci parte din echipă?

- Vino şi tu alături de noi!

Ion Cobîșenco - VICEPREȘEDINTE

Ion Cobîșenco - VICEPREȘEDINTE
Sursa foto: pun.md

Nume Prenume: Cobîșenco Ion
Domiciliu: Republica Moldova, municipiul Chișinău
E-mail: ioncobisenco@gmail.com
Data nașterii: 26.08.1991
Educație și formare:
2016 - Prezent: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală de Științe Juridice, Profil: Drept Public;
2014 - 2015: Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea: Drepturile Omului, forma de studii: zi (Diplomă de masterat);
2010 - 2014: Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea: Drept, forma de studii: zi (Diplomă de licență);
2007 - 2010: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Ciocîlteni, raionul Orhei (Diplomă de Bacalaureat);
1998 - 2007: Gimnaziul Ghermănești, raionul Telenești.
Experiență profesională:
05.10.2016 – Prezent –Biroul Asociat de Avocați „Panțîru și Partenerii”;
2015 - 2016 – Jurist
2014-2015: Președinte al Federației Asociațiilor de Basarabeni din România (organizație formată din 15 ONG-uri studențești, din 14 centre universitare din România)
2013-2015: Președinte al Asociației Studenților Basarabeni din Craiova
2011-2013: Vicepreședinte al Asociației Studenților Basarabeni din Craiova (www.asbcraiova.ro)
Diplome și certificate:
- Diplomă de master, absolvent al Facultății de Drept și Științe Sociale, master în Drepturile Omului, din cadrul Universității din Craiova;
- Diplomă de licență, absolvent al Facultății de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept, din cadrul Universității din Craiova; - Diplomă de Bacalaureat;
- Certificat de participare la cursul „Tânărul de azi, antreprenorul de mâine”;
- Diplomă de absolvire a cursului „Manager proiect” (POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689;
- Premiul „Grigore Vieru”, oferit de Ministerul Culturii din România;
- Diplomă oferită de Societatea Română de Radiodifuzare Radio România Oltenia-Craiova pentru participare la campania radiofonică „Fii mesagerul culturii, donează o carte peste Prut” (dezbatere radiofonică și donarea unor volume pentru bibliotecile din Republica Moldova);
- Contract de voluntariat în cadrul Centrului de Resurse Organizaționale Non-profit din Oltenia (domeniul: resurse umane);
- Diplomă de participare la Școala NATO de Securitate, ediția a II-a, 2017;
- Diplomă de participare la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 2017;
- Diplomă de participare la Conferința Științifico - Practică Internațională „Statul, Securitatea și Drepturile Omului în Condițiile Societății Informaționale, 2018;
Publicații:
- Teodor CÂRNAȚ, Ion COBÎȘENCO, „Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind Dreptul la Viață Privată și de Familie”, Revista Națională de Drept, martie 2017;
- Ion COBÎȘENCO, Marcel FALĂ, „Principiul proporționalității măsurilor speciale de investigații – garanție a dreptului la viață privată”, Revista Națională de Drept, ianuarie 2018;
- COBÎŞENCO Ion – Protecția Penală a Vieții Private;
- COBÎŞENCO Ion – Securitatea datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor informaţionale;
- CÂRNAŢ Teodor, COBÎŞENCO Ion – Implementarea programului integrat de gestionare al dosarelor în sistemul judecătoresc;
- COBÎŞENCO Ion – Referendumul Național Consultativ în Republica Moldova;

Copyright © 2021 Partidul Unității Naționale