Octavian Țîcu

“PUNe umărul la Unire! ”

Octavian Țîcu

Doresti să faci parte din echipă?

- Vino şi tu alături de noi!

Laura Urschi - VICEPREȘEDINTE

Laura Urschi - VICEPREȘEDINTE
Sursa foto: pun.md

Nume, Prenume: Laura Urschi

Data naşterii: 02.12.1974

Email: laura.urschi@yahoo.com

STUDII

1982-1990 - Şcoala ruso-moldovenească № 23 din or. Chişinău.

1990-1992 - Liceul româno-italian “Dante Alighieri” din or. Chişinău.

1992-1993 - Facultatea de litere, secţia italiano-română a Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România.

1993-1996 - Facultatea de drept a Universităţii “ Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România.

1996-1999 - Facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova. Apărarea lucrării de diplomă pe tema “Aspecte practice şi teoretice ale combaterii criminalităţii organizate transnaţionale”

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

1999-2001 Manager pe lucrul contractual la CAS „Air Moldova”

- elaborarea actelor de ordine interioară: regulamentul secţiei comerciale, regulamentul reprezentanţelor, regulamentul secţiei financiare, instrucţiunii cu privire la răspunderea transportatorului în caz de pierdere/deteriorare a bagajului pasagerului, regulamentul comisiei desoluţionare a reclamaţiilor pasagerilor;

- soluţionarea petiţiilor persoanelor fizice şi juridice;

- întocmirea, negocierea şi încheierea contractelor.

2001-2002 Jurisconsult la Întreprinderea Mixtă „Larga-Vin.Ltd”SRL.

- elaborarea actelor de ordine interioară;

- elaborarea, negocierea şi încheierea contractelor;

- supravegherea şi asigurarea executării contractelor, lucru cu debitorii;

- soluţionarea diferendelor în instanţele de judecată – multiple litigii – in toate câștig de cauză.

- iniţierea şi supravegherea procedurii de executare a hotărârilor judecătorești definitive.

2002-2004 Jurisconsult la SC „Agarista-Agricola” SRL

- elaborarea actelor de ordine interioară;

- elaborarea, negocierea şi încheierea contractelor;

- supravegherea şi asigurarea executării contractelor, lucru cu debitorii;

- soluţionarea diferendelor în instanţele de judecată – multiple litigii – in toate câștig de cauză.

- iniţierea şi supravegherea procedurii de executare a hotărârilor judecătorești definitive.

2004-2005 Jurist principal la SC „Dixi Media” SRL

- elaborarea actelor de ordine interioară;

- supravegherea întocmirii şi încheierii contractelor;

- soluţionarea diferendelor în instanţele de judecată.

2005-2006 Jurisconsult la ÎCS „Video International M” SRL (responsabilă de lucrul cu personalul)

- elaborarea actelor de ordine interioară;

- elaborarea, negocierea şi încheierea contractelor;

- completarea şi păstrarea carnetelor de muncă;

- întocmirea şi păstrarea deciziilor(ordinelor) directorului societăţii.

2006 – 2007 Jurisconsult la S.C. „Inconarm” S.A.

- întocmirea, negocierea şi încheierea contractelor;

- supravegherea şi asigurarea executării contractelor, lucru cu debitorii;

- soluţionarea diferendelor în instanţele de judecată: Rozmeriţă V. contra „Inconarm” S.A. cu privire la încasarea pagubei în sumă de 160000 lei ca urmare a accidentului de muncă (câştig de cauză); „Inconarm” S.A.  Contra Î.S. „Cadastru” cu privire la obligarea înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului (câştig de cauză) ş.a.;

- iniţierea şi supravegherea procedurii de executare a hotărârilorjudecătoreşti definitive.

2007 - 2008 - Efectuarea stagiului în avocatură şi susţinerea examenelor cu privire la admiterea în profesia de avocat. Titulara licenţei de avocat.

2008 - 2016 - Avocat licenţiat cu practică în domeniul dreptului - comercial, civil, muncii, familiei, administrativ şi penal.

Din septembrie 2016 plecată în Marea Britanie

Experiența în Marea Britanie

2016 – 2017 - Chelnerită la Costa-Coffee - “SBR Enterprises Limited”

2017 - 2018 - Casieră la Small World - LCC “Trans-Sending Limited”

2018 - 2019 - Vânzătoare la farmacia “Rose Chemist” - LTD “Niemans Chemist”

CURSURI DE PERFECŢIONARE

Noiembrie 1999 - Cursuri de perfecţionare „Contractele în aviaţia civilă” ale „Aviabusiness” din cadrul Institutului Aviaţiei Civile de la Moscova, Federaţia Rusă.

Martie 2000 - Cursuri de perfecţionare „Dreptul aerian” ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional, Geneva, Elveţia. Testul l-am susţinut cu succes şi sunt titulara diplomei respective.

Aprilie 2000 - Cursuri de perfecţionare „Particularităţile contractelor de vînzarecumpărare şi leasing în dreptul aerian” ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional, Miami, SUA. Testul l-am susţinut cu succes şi sunt titulara diplomei respective.

Februarie – Mai 2008 - Cursuri de perfecţionare „Contabilitate financiară şi fiscalitate”. Testul l-am susţinut cu succes şi sunt titulara diplomei respective.

Mai 2011 - Cursuri de perfecţionare „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Libertatea de exprimare conform art.10 al CEDO” - organizate de Uniunea Avocaţilor a RM.

Mai 2012 - Cursuri de perfecţionare „Procedura de înaintare a cererii conform art.5 şi art.6 al Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului” - organizate de Fundaţia Germană de Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) cu susţinerea Uniunii Avocaţilor a RM.

Februarie 2015 - Cursuri de instruire „Sarcina Probaţiunii şi mecanisme de protecţie în cazurile de discriminare” şi „Discriminare pe criteriu de sex/gen” – organizate în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene cu suportul Uniunii Avocaţilor din R. Moldova.

Martie 2015 - Cursuri de instruire „Reforma Curţii Europene pentru apărarea Drepturilor Omului, procedura de adresare în faţa CtEDO în cazurile de discriminare” – organizate în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene cu suportul Uniunii Avocaţilor din R. Moldova.

Mai 2015 - Cursuri de instruire „Discriminare pe criterii de sex/gen” – organizate în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene cu suportul Uniunii Avocaţilor din R. Moldova.

DOSARE NOTORII

- Statul vs Starinschi Radu, participând în calitate de avocat al inculpatului (câştig de cauză)

- Voronov D. vs Vintaniuc Gh. şi Ghirba N. privind declararea nulităţii procurilor şi contractului de schimb, participând în calitate de avocat al reclamantului (câştig de cauză). Pe acest dosar am colaborat cu jurnaliștii ziarului Timpul la investigația jurnalistică a escrocheriilor imobiliare și mafiei din acest domeniu – fiind turnat filmul “Hanul Morții” - https://www.youtube.com/watch?v=JVcmd0hl8gI.

ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL AVOCATURII

Februarie 2015 - am participat la grupul de lucru pentru modificare Legii cu privire la avocatură

Martie 2015 - am fondat deopotrivă cu încă 5 persoane Asociaţia „Femeile-Avocate din Moldova” pe lângă Uniunea Avocaţilor din RM

Aprilie 2015 - am elaborat şi implementat Normele cu privire la activitatea Comisiei de Numărare a Voturilor din cadrul Adunării Generale a Baroului avocaţilor din circumscripţia mun. Chişinău.

INFO SUPLIMENTARĂ

Trăsături de caracter: Perseverentă, capabilă, flexibilă în comunicare, dornică de a evalua profesional.

Cunoştinţe lingvistice: Româna-maternă; rusa-foarte bine; italiana – bine, engleza – bine.

Informatica: Windows, Internet, Jurist (Lex Moldova)

Hobbyuri: Lectura, sociologia, psihologia, muzica, călătoriile.

 

Copyright © 2019 Partidul Unității Naționale