Octavian Țîcu

“PUNe umărul la Unire! ”

Octavian Țîcu

Doresti să faci parte din echipă?

- Vino şi tu alături de noi!

30 October 2020

Contestația împotriva lui Igor Dodon – un cartof fierbinte pasat de la o instituție la alta

Contestația împotriva lui Igor Dodon – un cartof fierbinte pasat de la o instituție la alta
Sursa foto: pun.md

„Contestația împotriva lui Igor Dodon – un cartof fierbinte pasat de la o instituție la alta”

 

La 18 octombrie 2020, concurentul electoral Igor Dodon a participat la un eveniment public alături de Primarul General al mun. Chișinău, Ion Ceban. Astfel, profitând de notorietatea primarului capitalei și de imaginea sa, Igor Dodon a postat mai  multe fotografii și secvențe video, în care apare alături de edilul capitalei.

Astfel, concurentul electoral Igor Dodon a folosit resurse administrative în campania electorală, inclusiv imaginea Primarului General al Municipiului Chișinău, dar și imaginea primăriei. Acest fapt rezultă inclusiv din postările video publicate pe pagina oficială de facebook a Primăriei municipiului Chișinău, în care apare Primarul General și concurentul electoral Igor Dodon, precum și din mențiunea domnului Ion Ceban, care pe pagina sa a subliniat că la evenimentul respectiv a participat și Igor Dodon.

La 20 octombrie 2020, concurentul electoral Octavian ȚÎCU, candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a sesizat Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) cu acțiunea în contencios administrativ.

Prin încheierea din 21 octombrie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, cererea de chemare în judecată în contencios administrativ depusă de Octavian Țîcu s-a strămutat la Curtea de Apel Chișinău pentru examinare, conform competenței.

Prin încheierea din 22 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, s-a sesizat Curtea Supremă de Justiție pentru soluționarea conflictului negativ de competență apărut între Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani și Curtea de Apel Chișinău.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2020, a fost soluționat conflictul negativ de competență și s-a constatat competența Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 23 octombrie 2020, a fost declarată inadmisibilă acțiunea în contencios administrativ depusă. Încheierea a fost atacată cu recurs.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău nr. 3r-664/20 din 25 octombrie 2020 a fost menținută încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 23 octombrie 2020 și respins recursul.

Suplimentar, Octavian ȚÎCU a înaintat Curții de Apel Chișinău o solicitare privind emiterea unui aviz consultativ de către Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la modul de punere în aplicare a art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1) Cod electoral în colaborare cu art. 163, art. 207 alin. (2) lit. f) şi art. 208 Cod administrativ şi stabilirea faptului dacă este necesară o cerere prealabilă în asemenea litigii şi care lege are statut de lege specială Codul electoral sau Codul administrativ.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 25.10.2020, demersul a fost respins ca fiind neîntemeiat.

Concomitent, Octavian ȚÎCU a înaintat o contestație în adresa Comisiei Electorale Centrale la 21 octombrie 2020 prin care a solicitat sancționarea lui Igor Dodon pentru folosirea resurselor administrative. Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4427 din 25 octombrie 2020, contestația a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a fost atacată la Curtea de Apel Chișinău. Prin hotărârea Curții de apel Chișinău din 30 octombrie 2020 a fost respinsă cererea de chemare în judecată cu privire la anularea hotărârii CEC și obligarea comisiei să-l sancționeze pe Igor Dodon conform art. 75 Cod electoral.

În acest context, constatăm cu regret că nici o instituție sau instanță de judecată nu își asumă răspunderea să examineze o contestație înaintată împotriva lui Igor Dodon, cu atât mai mult să dispună sancționarea acestuia pentru folosirea resurselor administrative în campania electorală.

Susținem că aceste acțiuni ale instituțiilor de stat  sunt contrare celor constatate de Comisia Europeană pentru Democrația prin Drept (Comisia de la Veneția) care definește resursele administrative ca resursele umane, financiare, materiale în natura şi alte resurse imateriale de care dispun deopotrivă deținătorii unei funcții şi funcționarii publici implicați în procesele electorale, care derivă din controlul acestora asupra personalului, resurselor financiare şi alocațiilor din sectorul public, din accesul la facilitățile publice, precum şi resursele rezultate din faptul că aceștia se bucură de prestigiu sau constituie o prezență publică în urma alegerii lor într-o funcție electivă sau deținerii calității de funcționari publici, fapt care le-ar putea conferi un avantaj politic sau alte forme de suport. (Raport 2015)

Avem speranța că toate aceste încălcări vor fi revăzute de către Curtea Constituțională în momentul în care va emide hotărârea de validare sau de invalidare a alegerilor prezidențiale.

Partidul Unității Naționale va ataca hotărârea instanței de apel cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Copyright © 2021 Partidul Unității Naționale